Referat fra opstartsmøde
Cirka 20 spillere og forældre var mødt op til dette møde. Styregruppens foreløbige planer blev gennemgået og kommenteret.
Ansættelse af kinesiske trænere blev sat i bero indtil videre.
Kalenderen blev gennemgået og der var enighed om at opprioritere deltagelse i talentstævner i det midtjyske. Her vil klubben arrangere buskørsel, såfremt deltagelsen er stor nok. Disse stævner prioriteres frem for deltagelse med ungdomshold i turneringen.
Ønsker fra seniorer om at spille på hold eller holdsammensætninger gives til Kaj.
Gæstetrænere fra Sverige og TeamDanmark er et højt ønske, og det vil blive forsøgt realiseret.
Liste med små hjælpeopgaver vil blive udarbejdet senere.
Træningslejr i Sverige afholdes d. 17-19.9.  Sidste tilmelding og betaling 100, kr. sker tirsdag d. 31.8. Tilmeldingsseddel mm kommer i løbet af den kommende uge.